När du ska ut och resa ska du alltid kontrollera vad som gäller i det land som du ska besöka. Är ditt pass giltigt? Behöver du visum?
Topplista: Resmål
De populäraste resmålen just nu. 
1. Paris
2. London
3. Malaga - NY
4. Nice
5. Barcelona
6. Bangkok - NY
7. Oslo
8. Miami
9. New York
10Dubai - NY
 
Resor: Bokning
Titta här när ni ska boka billig resa.
 
Gruppresor: Bokning
Kontakta oss gärna när ni ska boka resa för en större grupp (minst tio personer) här.
OM DU BLIR SJUK
.... 
 
Om du skulle bli sjuk, eller råka ut för en olycka, när du reser i ett annat EU/EES-land (och i Schweiz) kan du ha rätt till medicinskt nödvändig sjukvård på samma ekonomiska villkor som landets egna invånare, dvs. du betalar endast patientavgiften.
 
Du måste vända dig till en läkare eller annan vårdpersonal som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i det land där du vistas. Dessutom måste du ha med dig det Europeiska Sjukförsäkringskortet (EU-kortet) som du visar upp direkt för vårdgivaren.
 
Beställ det Europeiska sjukförsäkringskortet här (mycket smidigt). Kortet levereras till din hemadress cirka en vecka efter beställning.
 
Kortet är giltigt i följande länder:
Norge, Danmark, Finland, Island, Estland, Lettland, Litauen, Storbritannien, Irland, Tyskland, Polen, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Frankrike, Schweiz, Österrike, Liechtenstein, Italien, Grekland, Spanien, Portugal,
Ungern, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Cypern, Malta.
 
EU-kortet täcker inte kostnader för specialtransport tillbaka till Sverige (från länder utanför Norden). Din hemförsäkring eller en privat reseförsäkring omfattar ofta dessa kostnader. Men tänk på att du bör ha med dig det EU-kortet även om du uppbär en reseförsäkring.
 
Även i länder utanför EU/EES kan du har rätt till sjukvård. Det gäller länder som Sverige har sjukvårdsavtal med.
 
Om du blir sjuk i ett land som Sverige inte har något avtal med kan du inte få dina kostnader ersatta av Försäkringskassan. Se till att du har ett fullgott reseskydd som täcker kostnaderna för sjukvård innan du reser.  
Bra tips!
 
RESFEBER
Här hittar du en bra sammanställning av vad som gäller vid olika resmål.
 
RESFEBER II 
Här kan du vaccinera dig i Sverige. Alla adresser och nummer du behöver.
 
SJUK 
På försäkringskassan kan läsa mer om vilka villkor som gäller och vad du ska tänka på i broschyren ”Sjuk utomlands ”.
 
 
VACCINATIONER 
.....
 
Om man reser utomlands ska man tänka på att sjukdomar som är ovanliga i Sverige kan vara vanliga i andra länder, även i våra grannländer. Det är därför bra att rådfråga vårdpersonal innan man reser utomlands med ovaccinerade barn. Man bör alltid fundera på vilka potentiella hälsorisker som finns på just det valda resmålet. Man ska också kolla vilket reseskydd och vaccinationer som krävs.
 
Kom ihåg att de flesta vaccinationsrekommendationer gäller för vuxna.  
 
Under de senaste åren har många föräldrar känt oro och tveksamhet inför vaccinationer, och en del har ifrågasatt om nyttan med vaccinationer överväger risken för en eventuell biverkning av vaccination. För att kunna fatta ett eget beslut är det förstås viktigt att man får den information man behöver, både om kända risker med vaccinationer och om de risker som finns med att låta sitt barn vara ovaccinerat. Man kan alltid ta upp sina frågor och sin oro med sjuksköterskan eller läkaren på barnavårdscentralen.
 
Alla vacciner genomgår noggranna kontroller och tester innan de börjar användas. 
 
........
 
 
Här kan man kort läsa om två, allt vanligare, sjukdomar och om vaccinationen för dessa.
•  Tuberkulos
En sjukdom som orsakas av en bakterie som sprids genom luften genom hostningar. Bakterien är långlivad och kan finnas kvar i kroppen under en människas hela livstid.
Sjukdomen finns i två former. Den form som vanligen drabbar små barn visar sig genom symtom som kan variera mycket. En del får obetydliga symtom medan andra drabbas av hög feber, dåligt allmäntillstånd och ibland också tecken på hjärhinneinflammation. Den andra och vanligare formen kan utvecklas flera år efter själva smittillfället. Då drabbar den vanligen lungorna, men kan också drabba andra kroppsdelar.
Det finns numera behandling mot tuberkulos som är en, i världen, mycket spridd infektionssjukdom. Genom att vaccinera barn med BCG-vaccin kan man ge ett skydd mot den allvarligare formen av tuberkulos.
 
 
•  Hepatit B
Sjukdomen orsakas av ett virus och smittan sprids genom att blod från en smittad kommer i kontakt med ett sår som man har eller med skadad hud. Sjukdomen sprids också genom sexuella kontakter.
Den som insjuknar får en inflammation i levern. En del blir gula i huden, och de flesta är trötta och har dålig matlust, ibland under flera månader.
Hos de flesta läker sjukdomen ut utan bestående skador, men hos vissa övergår sjukdomen i en kronisk leverinflammation. Barn som löper ökad risk att utsättas för smitta erbjuds vaccination.